.NET绿叶网!

Simpla Admin完整文件无错版下载

Simpla Admin是一个外国的钢琴黑的后台模版,有完整的模版页面。这个模版的名字就叫Simpla Admin 网上现在各个网站下载到的Simpla Admin都是缺少文件的,其中两个Js引用会报错,并且缺少两个图片文件加载失败。本站修复了这两个问题,并去除了隐藏的广告链接,打包后供大家下载使用。

2015-05-28 Simpla Admin Simpla Admin下载 Simpla Admin模版 793 0

顶部